BIO – ENGLISH

The Norwegian composer Øyvind Mæland (1985) studied the piano at the Barratt Due Institue of Music with Jiri Hlinka, before studying composition at the Norwegian Academy of Music with Olav Anton Thommessen, Ivar Frounberg and Henrik Hellstenius. He has also participated in several masterclasses with composers such as Aperghis, Furrer, Billone, Ferneyhough, K. Lang and  Czernowin.

         He is often writing for voice and for ensembles, and he has worked with musicians and ensembles such as Håkon Austbø, Marco Fusi, Hans-Kristian Kjos Sørensen, Jennifer Torrence, Stine Motland, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Pinquins, Alpaca Trio, Oslo String Quartet, Kairos Quartett, Uusinta, Aksiom, Bit20, Telemark Chamber Orchestra, Ensemble Ernst, Bodø Sinfonietta, Oslo Sinfonietta and Stavanger Symphony Orchestra. His music has been performed several times at festivals such as Ultima, Borealis, Only Connect, Oslo International Chamber Music Festival, Time of Music Festival Vitassari and Silence Festival (Finland), Darmstadt Ferienkurse, Sommer im Stuttgart, Musikthetatertage Wien, etc.

            His nearly 2 hour long opera Ad undas – Solaris Korrigert (based on Øyvind Rimbereids poem "Solaris Korrigert") was staged at the Norwegian National Opera & Ballet in 2013.

10 of Mæland's works have been recorded on the labels of Lawo, Fabra and Geiger.

The orchestral work Tales off balance should have been performed by Stavanger Symphony Orchestra (cond. by Gullberg Jensen) in March 2020, but as with f.ex. several Holland perfomances of the chamber opera Part of the Job (for Neue Vocalsolisten Stuttgart and musicians from Ensemble Phace), the performance has been postponed due to covid.

BIO – NORSK

Etter klaverstudiene ved Barratt Due musikkinstitutt med Jiri Hlinka, studerte Øyvind Mæland komposisjon med bl.a. Thommesen, Frounberg og Hellstenius ved Norges musikkhøgskole. Han har også deltatt i mesterklasser med komponister som Aperghis, Furrer, Billone, Ferneyhough, K. Lang og Czernowin.

         Han skriver ofte for stemme og for ensembler, og han har samarbeidet med musikere og ensembler som Håkon Austbø, Marco Fusi, Hans-Kristian Kjos Sørensen, Jennifer Torrence, Stine Motland, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Pinquins, Alpaca Trio, Oslo strykekvartett, Kairos Quartett, Uusinta Ensemble, Aksiom, Bit20, Telemark kammerorkester, Ensemble Ernst, Bodø sinfonietta, Oslo sinfonietta og Stavanger symfoniorkester. Musikken har blitt framført flere ganger ved festivaler som Ultima, Only Connect, Borealis, Oslo kammermusikkfestival, Valen-festivalen, Time of Music Festival Vitassari og Silence Festival (Finland), Darmstadt Ferienkurse, Sommer im Stuttgart, Musikthetatertage Wien, etc.

            Av større verker kan nevnes hans nesten 2 timer lange opera Ad undas – Solaris Korrigert (basert på Øyvind Rimbereids dikt Solaris Korrigert), som ble satt opp ved Den norske opera i 2013, med Lisa Lie som regissør.

Ti av Mælands verker er spilt inn på plateselskapene Lawo, Fabra og Geiger.

Han er mottaker av De unges Lindemanpris 2018.

Hans orkesterverk Tales off balance skulle blitt framført av Stavanger symfoniorkester med dir. Gullberg Jensen i mars 2020, men i likhet med bl.a. nye forestillinger under Operadagen Rotterdam med kammeroperaen Part of the Job (med Neue Vocalsolisten Stuttgart og musikere fra Ensemble Phace),ble dette utsatt grunnet koronasituasjonen.

© 2015 by Øyvind Mæland