BIO – ENGLISH

The Norwegian composer Øyvind Mæland (1985) studied the piano at the Barratt Due Institue of Music with Jiri Hlinka, before studying composition at the Norwegian Academy of Music with Olav Anton Thommessen, Ivar Frounberg and Henrik Hellstenius. He has also participated in several masterclasses with composers such as Aperghis, Furrer, Billone, Ferneyhough, K. Lang and  Czernowin.

         He is often writing for voice and for ensembles, and he has worked with musicians and ensembles such as Håkon Austbø, Marco Fusi, Hans-Kristian Kjos Sørensen, Stine Motland, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Pinquins, Oslo String Quartet, Kairos Quartett, Uusinta, Aksiom, Bit20 with Pierre-André Valade, Telemark Chamber Orchestra, Ensemble Ernst, Bodø Sinfonietta and the Oslo Sinfonietta. His music has been performed several times at festivals such as Ultima, Borealis and Oslo International Chamber Music Festival. 

         His nearly 2 hour long opera Ad undas – Solaris Korrigert(based on Øyvind Rimbereids poem "Solaris Korrigert") was staged at the Norwegian National Opera & Ballet in 2013. 

Several of Mæland's works have been recorded on the labels of Lawo, Fabra and Geiger.

BIO – NORSK

Etter klaverstudiene ved Barratt Due musikkinstitutt med Jiri Hlinka, studerte Øyvind Mæland komposisjon med bl.a. Thommesen, Frounberg og Hellstenius ved Norges musikkhøgskole. Han har også deltatt i mesterklasser med komponister som Aperghis, Furrer, Billone, Ferneyhough, K. Lang og Czernowin.

         Han skriver ofte for stemme og for ensembler, og han har samarbeidet med musikere og ensembler som Håkon Austbø, Marco Fusi, Hans-Kristian Kjos Sørensen, Stine Motland, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Pinquins, Oslo strykekvartett, Kairos Quartett, Uusinta, Aksiom, Bit20 med Pierre-André Valade, Telemark kammerorkester, Ensemble Ernst, Bodø sinfonietta og Oslo sinfonietta. Han har blitt framført en rekke ganger ved festivaler som Ultima, Borealis and Oslo kammermusikkfestival.

         Av større verker kan nevnes hans nesten 2 timer lange opera Ad undas – Solaris Korrigert(basert på Øyvind Rimbereids dikt Solaris Korrigert), som ble satt opp ved Den norske opera i 2013, med Lisa Lie som regissør.

Verker av Mæland er spilt inn på plateselskapene Lawo, Fabra og Geiger.

© 2015 by Øyvind Mæland